FANDOM


PLS LOOK DOWN BELOW AFTER THE STOojdjdkdldmdnd umalat ang usapan tungkol sa pagpatay ni Tata Selo kay Kabesa, ito'y naging mainit na usapan ng mga tao at karamihan ay hindi makapaniwala na nagawa nya ito. Sya aBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGn Roque na hindi yun sapat na katwiran; paliwanag nya, hindi sya nauunawaan ng mga tao ang nangyari at nagawa nya. May isang lalaking lumapit njjkanyang anak, si Saling, na naninilbihan kanila Kabesa. Ayaw nyang masali ang kanyang anak sa nangyayari dahil ayon sa kanya, may sakit si Saling at mas makabubuti sa kanya ang magpahinga at malayo sa kapahamakan. Matapos ang buong araw ng pagsusuri, habang nakakapit sa rehas at nakatingin sa labas, sinasabi ni Tata Selo na lahat ay kinuha na sa kanila, wala nang natira sa kanila. THIS IS FAKE THIS CAN BE EDITED SO PLS JUST READ YOUR BOOKS AND UNDERSTAND THE WHOLE STORY....THANK YOU judd gwapohttp://kadipanvalsci.blogspot.com/2010/07/tata-selo-ni-regilio-sikat.html